Data wydruku: 2023-12-03 06:27:33

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Zajęcia edukacyjne "Segregacja Odpadów" w Zespole Szkół w Cisnej.

W dniu 8 marca 2012 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zorganizował i przeprowadził w Zespole Szkół w Cisnej kolejny cykl zajęć edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów. W zajęciach wzięło udział łącznie 111 uczniów z różnych grup wiekowych.
Tematem zajęć były zasady segregowania odpadów oraz sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz roli recyklingu. Dodatkowo omówiono sposoby ograniczania odpadów, a także o ekologicznym stylu życia. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy aktywnie w nich uczestniczyli.