Data wydruku: 2022-08-08 17:58:35

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Posiedzenie Komitetu Sterującego.

1
1

W dniu 1 marca 2013r. w Rzeszowie odbyło się posiedzeniu Komitetu Sterującego projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach na obszarze województwa podkarpackiego poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji zwierząt. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego przedstawiono stan zaawansowania realizacji projektu: postęp rzeczowo finansowy, osiągnięte rezultaty, oraz omówiono propozycję planowanych zmian w projekcie oraz problemy związane z realizacją projektu. Jednym z partnerów projektu jest Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Sterującego.

rolex https://www.replicauhren.to will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. de.wellreplicas.to is world-famous for its grand complications and luxury watches. https://www.orologireplica.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. https://www.redditwatches.com/ with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches. design inspiration of the new women?ˉs wherewatches comes from the star ¨c large star.