Data wydruku: 2022-08-08 18:13:54

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Edukacja dla uczniów z Rymanowa Zdroju.

Edukacja dla uczniów z Rymanowa Zdroju
Edukacja dla uczniów z Rymanowa Zdroju

W okresie wakacyjnym, w dniu 8 lipca br. z oferty edukacyjnej na terenie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie skorzystali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych z Rymanowa Zdroju.

Grupa liczyła 34 uczniów i 3 opiekunów, stąd  zajęcia poprowadzono w dwóch zespołach. Pierwsza część obejmowała zwiedzanie sali przyrodniczej z eksponatami faunistycznymi i kącika etnograficzno - historycznego. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć ciekawe okazy zwierząt jak i poznać bliżej przedmioty, z których korzystali ich przodkowie. Następnie przedstawiono uczniom sposoby racjonalnej gospodarki odpadami poprzez wyświetlenie filmu „Nie pal śmieci” a podczas pogadanki omówiono sposoby wykorzystania odpadów i zasady ich segregacji. Druga część zajęć odbyła się na terenie bazy edukacyjnej umieszonej z tyłu budynku Zespołu. Tam dzieci miały okazję zapoznać się z tablicami edukacyjnymi a w ramach zabawy połączonej z nauką skorzystać z gry „wiedza kołem się toczy”. Uczniowie chętnie brali udział w zabawie wykazując się zdobytą wiedzą na lekcjach przyrody jak i podczas prelekcji w Zespole. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe widokówki, a opiekunowie publikacje Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

rolex https://www.replicauhren.to will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. de.wellreplicas.to is world-famous for its grand complications and luxury watches. https://www.orologireplica.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. https://www.redditwatches.com/ with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches. design inspiration of the new women?ˉs wherewatches comes from the star ¨c large star.