Data wydruku: 2024-03-05 03:01:00

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym.

W dniu 25 października 2013 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zorganizował i przeprowadził konkurs krajoznawczo-kulturowy dotyczący walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Cisnej. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i kulturowych wśród młodzieży oraz propagowanie wiedzy o parkach krajobrazowych.

Wstępem do konkursu była prelekcja przeprowadzona przez pracownika Zespołu prezentująca najważniejsze informacje o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym.

Po prezentacji 30 uczniów przystąpiło do rozwiązywania tematycznego testu. Wczasie obrad komisji konkursowej, uczniowie oglądnęli film prezentujący rezerwaty przyrody na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

Zwycięzcom konkursu wręczono nagrody i dyplomy przygotowane przez organizatora.

Nagrodzeni zostali:

  • I miejsce: Jagoda Bryk
  • II miejsce: Sebastian Staszkiewicz
  • III miejsce: Zuzanna Pasiniewicz

Ponadto pozostali uczestnicy, którzy dobrze rozwiązali test otrzymali drobne upominki oraz automatycznie zostali zakwalifikowani do etapu szkolnego, ogólnopolskiego konkursu: „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego współorganizatorem jest Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom, którzy wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą, ale również wszystkim uczestnikom i dziękujemy opiekunowi pani Jadwidze Wojtanowskiej za przygotowanie młodzieży do konkursu.