Data wydruku: 2024-03-05 02:00:30

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Spotkanie w ramach współpracy z Štátną Ochraną Prírody Slovenskej Republiky.

W dniu 29 października 2013 roku w ramach współpracy pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie a Štátną Ochraną Prírody Slovenskej Republiky odbył się wyjazd terenowy na obszar Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Pracownicy Zespołu przygotowali ciekawą trasę dla kolegów z Správy Chránenej Krajinnej Oblasti (CHKO) Východné Karpaty a jednym z planowanych odwiedzenia miejsc było Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Wybrano je ze względu na barwną łemkowską kulturę, ale i dramatyczne czasy wojny i wysiedleń.

Po muzeum goście oprowadzeni zostali przez Przewodniczącego Towarzystwa Na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej pana Bohdana Gocza. Przybliżył on życie Łemków i pokazał przedmioty codziennego użytku, w tym także łemkowskie stroje ludowe. Po pełnym wspomnień spotkaniu z przeszłością, uczestnicy wyjazdu udali się na ścieżkę przyrodniczą „W przełomie Jasiołki”, która wiedzie trasą wzdłuż przełomowego odcinka Jasiołki pomiędzy zboczami Ostrej i Piotrusia oraz przez rezerwat przyrody „Przełom Jasiołki”.

W trakcie wędrówki ścieżką pracownicy CHKO byli zachwyceni bogactwem gatunkowym drzew leśnych oraz licznymi osobliwościami botanicznymi w tym łanami języcznika zwyczajnego, rosnącego wśród skalnych rumowisk. Wspólna wędrówka zakończyła się na zalesionym szczycie Ostrej, gdzie znajduje się figurka Matki Boskiej.

 Po pełnym wrażeń spotkaniu z historią i przyrodą zakończyła się wizyta pracowników Správy Chránenej Krajinnej Oblasti (CHKO) Východné Karpatyna na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Mamy nadzieję, że ta wizyta będzie kontynuacją trwałej i owocnej współpracy pomiędzy naszymi parkami.