Data wydruku: 2024-03-05 02:13:08

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Poznajemy Parki Krajobrazowe.

W dniu 7 listopada 2013 roku uczniowie z gimnazjów w miejscowościach Frysztak, Stępina, Gogołów, Domaradz, Tylawa i Cisna, położonych na terenie Karpackich Parków Krajobrazowych, przystąpiła do szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W jego ramach młodzież wypełniła test składający się z 25 pytań z których 15 (identycznych dla wszystkich uczestników konkursu) obejmowało ogólną wiedze z biologii i geografii a 10 dotyczyło parku krajobrazowego na terenie którego znajduje się szkoła.  Regulamin konkursu przewiduje kolejne etapy: gminny, parkowy, wojewódzki i ogólnopolski które będą się rozgrywać końcem tego roku i początkiem następnego.