Data wydruku: 2024-06-23 20:17:20

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Edukacja ekologiczna na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

W dniu 29 listopada 2013 roku pracownicy Zespołu KarpackichParków Krajobrazowych w Krośnie odwiedzili z prelekcją uczniów dwóch szkół na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. W zajęciach o tematyce ekologicznej w gimnazjum w Tylawie wzięło udział 37 uczniów. Przedstawione i omówione zostały niekonwencjonalne źródła energii oraz korzyści ekonomiczne i pozaekonomicznejakie płyną z wykorzystania wody, słońca, wiatru, ciepła ziemi czy biomasy. Ponadto uczestnikom zaprezentowano zasoby energii odnawialnej w Polsce naprzykładzie najbliżej zlokalizowanych elektrowni wodnej czy farmy wiatrowej. W gimnazjum w Wisłoku Wielkim uczniowie wysłuchali prelekcji o gospodarce odpadami i zasadach prawidłowej segregacji odpadów. Omówiono podstawowe zagadnienia takie jak recykling czy selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Zajęcia zakończyły siędyskusją z 15-osobową grupą o problemach gospodarowania odpadami na terenie ichgminy. Ponadto dla 35 dzieci z klas szkoły podstawowej w Wisłoku Wielkim przeprowadzono prelekcję o mieszkańcach karpackich rzek i małych drapieżnikach. Przedstawione zostały typowe siedliska wydry i bobra oraz obserwowane przykłady ich działalności. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość poznania tropów innych małych zwierząt,które swoje żerowiska mają w pobliżu środowiska wodnego. Na zakończenie wizyty pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczniowie obejrzeli historyjkę - rok z życia bobra i wydry.