Data wydruku: 2024-07-19 08:13:50

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

W dniu 12 grudnia 2013 roku w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbyło się posiedzenie Rady Zespołu. W posiedzeniu uczestniczył Pan Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Pan Marek Górak Burmistrz Miasta Dukli, Pan Andrzej Bytnar Zastępca Burmistrza Miasta Dukli oraz pracownicy Zespołu. Na początku posiedzenia z okazji kolejnego jubileuszu pracy zawodowej Dyrektor Zespołu złożył Pani Annie Zajdel podziękowania za zaangażowanie, sumienność i rzetelność w codziennej pracy, a także życzenia wytrwałości i nieprzemijającego poczucia dobrze spełnionego obowiązku oraz satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć. Po krótkim wstępie Przewodniczącego Rady, Dyrektor Zespołu Pan Tomasz Biały przedstawił sprawozdanie z realizacji ustawowych zadań ZKPK w Krośnie za rok 2013 oraz omówił plan pracy Zespołu na rok 2014, który został zaakceptowany przez Radę. W kolejnej części posiedzenia zaprezentowano projekt ekspozycji sali przyrodniczej, która ma powstać w Dukli w siedzibie ZKPK w Krośnie. Na zakończenie posiedzenia Rady ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przyszedł czas na życzenia świąteczne i noworoczne od Przewodniczącego Rady i Dyrektora Zespołu oraz tradycyjne łamanie się opłatkiem.