Data wydruku: 2023-02-05 21:28:15

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Konferencja Geo-Karpaty.

W dniu 7 marca 2014 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w pierwszym dniu konferencji organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Konferencja ta była zorganizowana w ramach projektu: Geo-Karpaty – możliwość rozwoju turystyki poznawczej w Karpatach, utworzenie polsko-ukraińskiego szlaku turystycznego.

Pierwszy dzień konferencji ograniczał się do sesji referatowej zaproszonych gości, z Polski i Ukrainy. W swoich wystąpieniach referenci przedstawili strategię, koncepcję rozwoju i działalność organizacji turystycznych w Geo-Karpatach.

Poruszone problemy rozwoju turystyki dotyczyły Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ponieważ jedna z koncepcji geoparku „Dolina Wisłoka-Polski Teksas” przygotowana była w oparciu o materiały z terenu Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.