Data wydruku: 2023-02-05 22:11:14

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO.

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„PRZYRODA I KRAJOBRAZ W KARPACKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH”
1. Organizatorzy:
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie.

2. Cele konkursu:
Celem konkursu jest:
- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,
- kształtowanie wzajemnych relacji człowieka i przyrody,
- promowanie wypoczynku na łonie natury,
- uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody.

3. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego.

4. Przepisy dotyczące prac konkursowych:

  • Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
  • Prace powinny być związane tematycznie ze światem przyrody w Karpackich Parkach Krajobrazowych.
  • prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach wiekowych: od lat 10 - 12 i od lat 13-16.
  • Każda szkoła może nadesłać do 6 prac.
  • Rozmiary fotografii powinny wynosić 20x30 cm oraz ich wersja elektroniczna na płycie CD.
  • Każde zdjęcie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia, klasą, szkołą, nr telefonu do szkoły, imieniem i nazwiskiem
  • szkolnego opiekuna konkursu oraz informacją o miejscu/miejscowości jej wykonania.
  • Prace należy wysłać do organizatorów konkursu (Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, adres siedziby Zespołu: 38-450 Dukla ul.
  • Trakt Węgierski 8 a, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”).
  • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane do promocji konkursu oraz w publikacjach.

5. Kalendarz konkursu:
Termin nadsyłania prac mija 30 września 2014 r. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.parkikrosno.pl oraz www.sp14krosno.pl

6. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.
Wszelkie informacje o konkursie mogą Państwo uzyskać w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno, tel. 13 47 439 40, e-mail sp14krosno@tlen.pl / koordynator – Katarzyna Rygiel-Hałucha/ oraz w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. 13 43 631 87, e-mail ibielecki@parkikrosno.pl /koordynator - Ignacy Bielecki/

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!