Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-02-25 20:18:06

Aktualności

Etap parkowy XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W dniu 11 stycznia 2019 roku odbył się III etap (parkowy) ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego celem było wyłonienie najlepszych drużyn reprezentujących trzy parki krajobrazowe administrowane przez Zespół. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 25 pytań, 10 z nich to pytania ogólne obejmujące wiedzę z zakresu biologii i geografii, a 15 pytań dotyczyło pięciu parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół. Ocena końcowa drużyny była sumą punktów poszczególnych jej członków. W obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej. Do kolejnego etapu z terenu Jaśliskiego Parku Krajobrazowego awansowała drużyna z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Park Krajobrazowy Doliny Sanu reprezentować będą uczniowie z Zespołu Szkół w Lutowiskach natomiast przedstawicielami Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego zostali uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej, a Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. F. Blachnickiego w Jodłowej.

Laureaci wezmą udział w etapie wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który odbędzie się w marcu 2019 r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Kołaczyce oraz Ustrzyki Dolne za pomoc w zorganizowaniu konkursu oraz przeprowadzenie dla młodzieży edukacji przyrodniczej.