Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-02-25 19:35:09

Aktualności

Obchody Światowego Dnia Mokradeł 2019.

W dniu 31 stycznia 2019 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach Światowego Dnia Mokradeł obchodzonego 2 lutego  pod hasłem "Mokradła a zmiany klimatu" zorganizował zajęcia edukacyjne z podopiecznymi Gminnego Klubu Seniora w Dukli. Głównym celem spotkania było zapoznanie mieszkańców Dukli i jej okolic z funkcją oraz celami zachowania mokradeł, bagien, a także małej retencji w obszarach objętych ochroną przyrodniczą.  W sesji uczestniczyło 30 osób z terenu Gminy Dukla. Spotkanie składało się z wygłoszenia prelekcji multimedialnej, projekcji filmu dotyczącego ochrony mokradeł oraz przeprowadzenia zajęć w formie warsztatów.