Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-03-06 09:10:32

Aktualności

Osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu z wizytą w siedzibie Zespołu.

W ramach podpisanego porozumienia z Zakładem Karnym w Łupkowie, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu odwiedzili siedzibę Zespołu. Podczas wizyty zwiedzili wystawę faunistyczną, kącik historyczno-etnograficzny w salach edukacyjnych oraz obejrzeli diaporamę prezentującą walory przyrodnicze i kulturowe nadzorowanych przez Zespół parków krajobrazowych. Na zakończenia wraz z pracownikami przeprowadzili drobne prace remontowe w Terenowej Bazie Edukacyjnej mieszczącej się za budynkiem siedziby Zespołu.