Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-03-06 08:57:51

Aktualności

Rajd ze Szkołą Podstawową nr 1 w Dukli.

W dniu 12.06.2019 r. na zaproszenie Pani Katarzyny Poradyło ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dukli pracownik ZKPK w Krośnie, wraz z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dukli udał się na szczyt Góry Cergowej. Wyjście w teren zostało zorganizowane w celu poznania wartości przyrodniczych pobliskich lasów. Trasa wędrówki biegła częściowo przez "Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze" oraz ścieżkę przyrodniczą „Do Złotej Studzienki”.  W pięknych okolicznościach przyrody pracownik Zespołu informował uczniów o faunie i florze występującej na tym terenie, a także często udzielał odpowiedzi na pytania zadane przez młodzież. Z wieży widokowej na szczycie Cergowej (716 m n.p.m.), dzieci podziwiały wspaniałą panoramę Beskidu Niskiego. W czasie odpoczynku uczestnicy otrzymali pamiątkowe pocztówki z logo ZKPK w Krośnie i wysłuchali krótkiego wykładu na temat Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.