Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-03-06 08:41:12

Aktualności

Bieg „poGórze”.

29 czerwca 2019r. podczas Dni Ziemi Frysztackiej odbył się inauguracyjny bieg „poGórze”. W ramach biegu przeprowadzono dwa dystanse, którymi była „Herbowa26-tka” i „Dębowa11-stka”, które zgromadziły na starcie około 120 zawodników. Pomysłodawcy poprzez nazwę chcą nie tylko promować bieganie ale także walory turystyczne Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego, które tworzą Bramę Frysztacką jako najbardziej rozpoznawalny i budzący ciekawość przełom Wisłoka. Bieg „Herbowy: przeprowadzony został na dystansie 26 km ze startem w Strzyżowie i mecie we Frysztaku. Trasa biegu miała promować Rezerwatem Przyrody „Herby” i szlaki turystyczne przebiegające przez ten rezerwatu i Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. Natomiast bieg „Dębowy” rozegrany został na dystansie 11 km, którego start odbył się w Wiśniowej. Bieg promował Europejskie Drzewo Roku, którym Jest Dąb Józef z gminy Wiśniowa, Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz Rezerwat Przyrody „ Herby”, który jest częścią wspólną obu biegów.

Organizatorami biegu „poGórze” byli: Centrum Sportu i Turystki w Strzyżowie, Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

Patroni imprezy:

Powiat Strzyżowski - Starosta Pan Bogdan Żybura

Gmina Strzyżów - Burmistrz Pan Waldemar Góra

Gmina Wiśniowa - Wójt Pan Marcin Kut

Gmina Frysztak - Wójt Pan Jan Ziarnik

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - Dyrektor Pan Andrzej Krężałek

Nadleśnictwo Strzyżów - Nadleśniczy Pan Andrzej Modliszewski