Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-04-22 18:10:10

Aktualności

Sprzątanie świata 2019.

Wzorem lat ubiegłych Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie włączył się w akcję „Sprzątanie świata - Polska 2019". Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!". Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. W akcji „Sprzątania świata” wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Jasionce oraz ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej Strzyżowskiej, którzy wysłuchali prelekcji na temat segregacji odpadów oraz udali się w teren w celu pozbierania rozrzuconych śmieci. Taka akcja jest dowodem na to, że wspólne działania na rzecz ochrony przyrody są jak najbardziej wskazane.