Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-03-01 02:16:17

Aktualności

Posiedzenie Rady ZKPK w Krośnie.

W dniu 20 września 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Rymanów odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady, Pan Paweł Panaś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów. W czasie posiedzenia skupiono się na omówieniu realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko – Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko – Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”. Dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu, Pan Stanisław Bazan omówił plan prac inwentaryzacyjnych i przedstawił szacowany termin zakończenia kolejnych etapów zamówienia. Poprosił również Członków Rady o pomoc i ewentualne zgłaszanie uwag w trakcie wykonywania zadań. Podczas dyskusji poruszono także bieżące sprawy dotyczące Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.