Data wydruku: 2021-09-22 02:18:25

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

XXVII Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie już za nami.

W październiku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie zorganizowany został Finał XXVII  Turnieju Wiedzy Ekologicznej.  Tym razem poszczególne etapy konkursu przebiegały wyjątkowo w miesiącach wrzesień i październik. Uczestnikami Turnieju mogli zostać uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Rymanów, mając do wyboru:

- konkurs plastyczny „Ekologia”,             

- konkurs na wypracowanie tematyczne,

- konkurs Wiedzy Ekologicznej.

Uczniowie przygotowywali prace plastyczne i tematyczne oraz przeprowadzone dla nich zostały wykłady w sali GOKu, a dla tych, którzy brali udział w Konkursie Wiedzy dodatkową atrakcją był wyjazd edukacyjny do Nadleśnictwa Baligród, gdzie w Sali Edukacyjnej obejrzeli film i zdjęcia ukazujące piękno bieszczadzkiej przyrody, a następnie wraz z pracownikiem Nadleśnictwa Panią Ewą Wydrzyńską- Scelina udali się do Doliny Rabskiego Potoku, aby zobaczyć Rezerwat Przyrody „Gołoborze”. Wycieczkę zakończyło wspólne ognisko.

Współorganizatorami imprezy, a zarazem sponsorami - jak co roku – byli: Gmina Rymanów, Polski Związek Wędkarski Koło w Rymanowie, Koło Łowieckie „Ryś”, Nadleśnictwo Rymanów i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przedstawiciele poszczególnych organizacji i instytucji przygotowali wykłady i pracowali w komisjach oceniających wypracowania oraz wiedzę na temat ochrony środowiska. Byli to: Alicja Kurylak, Jacek Śliwka (Urząd Gminy Rymanów), Artur Sołtysik, Czesław Szajna (Polski Związek Wędkarski), Joanna Lorenc, Maria Szkutnik (Koło Łowieckie „Ryś”), Barbara Kułak (Nadleśnictwo Rymanów) oraz Monika Jankowicz (ZKPK w Krośnie). Prace plastyczne ocenili: Zofia Toro, Edyta Goryczka i Krzysztof Śliwka.

Konkurs plastyczny „Ekologia”

Do oceny przedstawiono 34 prace plastyczne. Były wśród nich rysunki, makiety i albumy fotograficzne. Jury przyznało w tym konkursie następujące oceny:

I miejsce: Oliwia Deptuch z SP w Głębokiem, Julia Gugała i Aleksandra Frankowicz z SP w Króliku Polskim.

II miejsce: Oskar Dańczyszyn z SP we Wróbliku Szlacheckim, Emilia Guzik z SP w Bziance i Weronika Miś z SP w Sieniawie.

III miejsce: Rafał Wojtaszko z ZSP w Milczy, Dominika Frącek z ZSP w Posadzie Górnej, Kinga Hnat  z SP w Króliku Polskim, Milena Lassota z SP w Sieniawie.

Wyróżnienia: Wiktor Głód  z ZSP w Milczy, Liliana Smoleń z ZSP w Rymanowie, Oliwia Barć z SP w Klimkówce, Patrycja Winnicka z SP w Sieniawie, Dominik Węgrzyn, Filip Urbanik, Jakub Urbanik, Michał Zięba z SP w Głębokiem, Klaudia Wiernasz z SP w Króliku Polskim i Nina Matoga z SP we Wróbliku Szlacheckim.                                                                                                                                                                                

14 osób otrzymało nagrody za udział.

 

Konkurs na wypracowanie tematyczne:

Na konkurs wpłynęło 13 prac – były wśród nich wypracowania pisemne oraz prezentacje multimedialne. W tej kategorii Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

I miejsce – Julia Wasylik z SP w Sieniawie i Jan Telega z ZSP w Posadzie Górnej,

II miejsce – Emilia Drybała z SP w Sieniawie,

III miejsce - Tatiana Wojtaszko z SP we Wróbliku Szlacheckim, Antoni Kułak z ZSP w Rymanowie, Gabriela Smerecka z ZSP w Posadzie Górnej,

Wyróżnienia: Aleksander Wróbel z SP w Sieniawie, Jakub Urbanik z SP w Głębokiem i Gabriel Szlemp z ZSP w Milczy. 

4 osoby otrzymały nagrody za udział.

Konkurs Wiedzy Ekologicznej:

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym każdą szkołę reprezentowała 3-osobowa drużyna, która losowała zestawy pytań i udzielała odpowiedzi ustnej. Klasyfikacja w tym etapie wypadła następująco:

I miejsce – reprezentacja SP z Królika Polskiego

II miejsce – drużyna z SP w Klimkówce

III miejsce – uczniowie z SP w Sieniawie

Wyróżnienia: SP Wróblik Szlachecki i ZSP Rymanów.

Tradycyjnie już, spośród szkół, które brały udział we wszystkich trzech formach konkursowych wyłonione zostały poszczególne miejsca. Po podsumowaniu punktów zdobytych przez szkoły we wszystkich etapach konkursu, wyłoniono następujących laureatów na Najlepszą Szkołę:

I miejsce – SP Sieniawa i SP Królik Polski

II miejsce – ZSP Posada Górna

III miejsce – SP Wróblik Szlachecki

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!