Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-06-18 13:11:48

Aktualności

Wystawa w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju.

Od 26 listopada 2019 roku w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju czynna jest wystawa fotograficzna ukazująca walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Parków wchodzących w skład Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Uzupełnieniem wystawy są materiały promocyjne Zespołu, z którymi będą mogli zapoznać się zwiedzający wystawę. Fotografie promujące Parki będzie można oglądać w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do końca 2019 roku.