Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-02-25 20:39:06

Aktualności

Ostatnie posiedzenie członków Rady ZKPK w Krośnie w kadencji 2015-2020.

W dniu 15 stycznia 2020 r. w Restauracji ZIKO w Dukli odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Było to ostatnie posiedzenie w kadencji 2015-2020. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady, Pan Paweł Panaś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów. W czasie spotkania Dyrektor Zespołu, Andrzej Krężałek przedstawił informację z realizacji ustawowych zadań służb parków krajobrazowych, określonych w art. 105 i art. 107 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, realizowanych w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie za 2019 roku.

W kolejnym punkcie posiedzenia Dyrektor zaprezentował Plan Pracy Zespołu na 2020 rok, który jednogłośnie został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady.Następnie Pan Bogumił Dąbek- zastępca dyrektora Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej- w Przemyślu w formie prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie z odbioru I etapu prac w ramach realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko- Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”.

Podczas dyskusji poruszono także bieżące sprawy dotyczące Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.