Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-02-25 20:10:57

Aktualności

„Mokradła dla różnorodności biologicznej” - hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Mokradeł.

W dniu 4 lutego 2020 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach Światowego Dnia Mokradeł obchodzonego 2 lutego pod hasłem „Mokradła dla różnorodności biologicznej” zorganizował zajęcia edukacyjne dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dukli. Głównym celem spotkania było zapoznanie mieszkańców Dukli i jej okolic z funkcją oraz celami zachowania mokradeł, bagien, a także małej retencji w obszarach objętych ochroną przyrodniczą.  W sesji uczestniczyło ok. 30 osób z terenu Gminy Dukla. Spotkanie składało się z wygłoszenia prelekcji multimedialnej, projekcji filmu dotyczącego ochrony mokradeł oraz przeprowadzenia zajęć w formie warsztatów.

Ponadto uczestnicy spotkania zwiedzili salę przyrodniczą w siedzibie Zespołu oraz poznali wartości przyrodnicze, kulturowe, turystyczne parków krajobrazowych nadzorowanych przez Zespół.