Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-02-25 19:40:11

Aktualności

Zapraszamy na etap wojewódzki XIX edycji konkursu ogólnopolskiego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zaprasza laureatów etapu parkowego - uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych wraz z opiekunami do wzięcia udziału w wojewódzkim etapie konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Odbędzie się on 19 marca (tj. czwartek) 2020 roku o godzinie 1000 w Auli (II p.) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Cieplińskiego 4

 IV etap będzie składał się tradycyjnie z dwóch części:

I część – pisemna, będzie polegała na wypełnieniu testu z wyboru zawierającego 25 pytań otwartych i zamkniętych:

Część ogólna (maksymalna ilość punktów - 20 punktów)

Część „parkowa” (maksymalna ilość punktów - 30 punktów)

15 pytań będzie dotyczyć informacji o parkach krajobrazowych na Podkarpaciu, przygotowanych przez Zespoły Parków administrujące tymi formami ochrony przyrody, pozostałe 10 pytań z zakresu ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, biologii i geografii, zgodnie z podstawą programową dla klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej została opracowana przez koordynatora ogólnopolskiego, tj. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

II część – rozpoznawanie, będzie polegała na rozpoznaniu 30 chronionych gatunków roślin i zwierząt. Obowiązują pełne polskie nazwy gatunku, bez nazw łacińskich.

Do rozpoznania jest:

Gatunki będą wyświetlane na ekranie, a wszyscy uczestnicy będą je samodzielnie rozpoznawać i wpisywać do karty odpowiedzi.

Łączna ilość punktów do zdobycia w tej części – 30

Do V-ogólnopolskiego etapu konkursu przejdzie ten zespół szkolny, który otrzyma łącznie (w I i II części IV etapu konkursu) największą ilość punktów.