Data wydruku: 2021-09-22 02:01:05

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Konkursy z wiedzy przyrodniczej na terenie Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

W dniach 24 i 26 lutego br. zostały przeprowadzone dwa konkursy z wiedzy przyrodniczej na terenie Czarnorzecko –Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Pierwszy z nich odbył się w Szkole Podstawowej im. Kajetana Trybusa w Wojaszówce i wzięli w nim udział uczniowie z klas piątych, którzy uczęszczają na zajęcia „kółka geograficznego”. Na jednych z nich, podczas prelekcji zostali zaznajomieni z wartościami przyrodniczymi i kulturowymi, oraz z walorami krajobrazowymi Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, a także otrzymali materiały promocyjne, aby móc pogłębić swoją wiedzę o danym obszarze chronionym. Przeprowadzony konkurs wykazał duże zainteresowanie przyrodą parku krajobrazowego i zaangażowanie uczestników oraz potwierdził idee organizowania edukacji ekologicznych w szkołach.

26 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej wzięli udział w „Konkursie wiedzy przyrodniczej”, który został zorganizowany w ramach współpracy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Nadleśnictwa Kołaczyce. Wiedzę swoją sprawdzało 34 uczniów klas V i VI. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań zamkniętych, które po połowie dotyczyły  ogólnej wiedzy leśnej, oraz  obszaru Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Po dogrywce komisja konkursowa wyłoniła trzech najlepszych uczestników, którzy zdobyli najwyższe miejsca, oraz trzy wyróżnienia. Otrzymali oni nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Pozostałym, uczniom biorącym udział w konkursie wręczono materiały promocyjne i gadżety inicjatorów konkursu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy bardzo za udział w konkursach, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.