Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-03-06 09:34:21

Aktualności

XVII Nocy Nietoperzy pod hasłem „Nietoperz Przyjaciel Człowieka”.

W dniu 25 września 2020 roku w Domu Ludowym Czarnorzekach odbyła się XVII Noc Nietoperzy. Podczas edukacyjnego spotkania z młodzieżą, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi wykłady związane z nietoperzami wygłosili prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn, naukowiec z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, dr Katarzyna Miłek  i dr Edward  Marszałek   z  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych   w Krośnie.  W trakcie spotkania otwarto wystawę „ Świat Nietoperzy”, rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Nietoperz dla się lubić” i wręczono nagrody oraz wyróżnienia. W części plenerowej uczestnicy Nocy Nietoperzy przeszli trasami turystycznymi do jednego z obiektów stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnie w Czarnorzekach” -„Sztolni nad Czają I”, gdzie symbolicznie zamknięto sztolnię na czas trwania zimy, a następnie odbyła się dyskusja panelowa i rozmowy indywidualne przy ognisku zorganizowanym na posesji Państwa Czajów. Organizatorami Podkarpackiej Nocy Nietoperzy byli: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Gmina Korczyna, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Lasy Państwowe oraz GOK w Korczynie.