Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-03-06 08:45:54

Aktualności

ZKPK w Krośnie członkiem Lokalnego Partnerstwa ds. Wody dla powiatu sanockiego.

Przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i ośrodkami doradztwa rolniczego, pragnie zainspirować środowiska lokalne we wszystkich powiatach do powołania lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW).

Głównym celem projektu jest zastosowanie podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich. Jego istota polega na stworzeniu płaszczyzny współpracy pomiędzy istotnymi podmiotami mającymi wpływ w tym zakresie, poprzez utworzenie lokalnych partnerstw do spraw wody. Jako obszar działania LPW przyjęto powiat reprezentowany przez podmioty działające na jego terenie.

W 2020 r. planuje się pilotażowo utworzyć w każdym województwie po jednym LPW.

Z inicjatywy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizowano już trzy spotkania, w których udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, PGW Wody Polskie, izby rolniczej, lasów państwowych, parków krajobrazowych, uczelni wyższych, rolników, ARiMR, WFOŚiGW oraz spółek wodnych.