Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-03-06 08:13:35

Aktualności

5 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ GLEB.

Historia Światowego Dnia Gleby zaczyna się jednak 11 lat wcześniej, kiedy to w roku 2002 Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (ang. International Union of Soil Sciences, IUSS) ustanowiła ten dzień, był on jednak obchodzony przez środowisko gleboznawców. Od 2012 roku FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations) i Globalne Partnerstwo dla Gleb (ang. Global Soil Partnership, GSP). Od tego momentu nastąpiły dwuletnie starania, którym przewodniczyło Królestwo Tajlandii w ramach Globalnego Partnerstwa dla Gleb. W ich wyniku podczas konferencji FAO w czerwcu 2013 został zatwierdzony Światowy Dzień Gleb i rekomendowany do ustanowienia go przez ONZ.

Gleba stanowi główny element ekosystemu lądowego. Odgrywa ona ogromną role w życiu człowieka i innych organizmów żywych. Gleba jest użytkowana przez człowieka głównie do produkcji żywności. Jednak oprócz tego, gleba może "wykonywać" także inne funkcje.

Funkcje gleby to korzyści jakie gleba dostarcza człowiekowi i innym organizmom żywym.

Oto główne funkcje gleby wg FAO.

  1. Dostarczanie żywności, włókien i paliw.
  2. Sekwestracja dwutlenku węgla.
  3. Regulacja klimatu.
  4. Oczyszczanie wody oraz redukowanie zanieczyszczeń.
  5. Obieg pierwiastków, składników pokarmowych .
  6. Siedlisko (środowisko) życia organizmów żywych.
  7. Źródło farmaceutyków i zasobów genowych.
  8. Fundament pod budowle, budynki, drogi itp.
  9. Dostarczanie materiałów konstrukcyjnych, budowlanych.
  10. Dziedzictwo kulturowe, historyczne (archeologia).