Data wydruku: 2023-02-05 21:06:50

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Światowy Dzień Mokradeł 2021.

Światowy Dzień Mokradeł 2021 obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda". W tym roku obchodzimy 50. rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych. Poprzez obchody Dnia Mokradeł chcemy podkreślić znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym.

Narastający kryzys wodny, spowodowany działalnością człowieka i zmianami klimatu, zagraża ludziom i przyrodzie. Osuszając mokradła, niszczymy nieodwracalnie zasoby wody, bogaty świat roślin i zwierząt oraz usługi ekosystemowe, które świadczą ekosystemy podmokłe. Mokradła magazynują i oczyszczają wodę, są podstawą globalnej gospodarki, zapewniają nam bezpieczeństwo i dają wyżywienie, a roślinom i zwierzętom oferują miejsce do życia.

Wzrost liczby ludności, urbanizacja i określone wzorce konsumpcji odcisnęły nieodwracalnie piętno na terenach podmokłych.


W związku z zanikaniem i zanieczyszczaniem mokradeł zaostrzył się kryzys wodny, który zagraża życiu na Ziemi.

Aby mieć wystarczająco dużo wody dla przyrody i dla nas musimy:

  • zacząć odtwarzać tereny podmokłe,
  • zaprzestać przegradzać rzek tamami, ani przekraczać wydobycia z warstw wodonośnych,
  • oczyścić źródła wody pitnej,
  • zwiększyć efektywność wykorzystania wody,
  • uznać temat wody i terenów podmokłych za istotny w planach rozwoju i zarządzania zasobami.