Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-08-05 10:53:00

Aktualności

Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół obchodzony jest 20 maja od 2013 roku.  Jego celem jest podkreślenie znaczenia tych owadów dla pozyskiwania żywności oraz zwrócenie uwagi na występujące wobec nich liczne zagrożenia we współczesnym świecie.

Światowy Dzień Pszczół jest również doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego, rolnictwa i człowieka. Pszczoły miodne zbierając nektar i pyłek kwiatów, który jest ich pożywieniem, jednocześnie zapylają rośliny owadopylne. Szacuje się, że ponad 300 tys. gatunków roślin (tj. około 90 proc.) na świecie jest zapylanych. Prowadzone przez pszczoły zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Pszczoła miodna oprócz przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów rolników, wytwarza jednocześnie cenne produkty pszczele tj. miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko i jad pszczeli. W Polsce występuje blisko 500 gatunków pszczół. Najbardziej znana jest pszczoła miodna, która jest jednym z wielu owadów zapylających. Pozostałe to  m.in. trzmiele, pszczoły murarki, makatki. Zapylaniem roślin zajmują się również niektóre muchówki, chrząszcze, osowate, motyle i inne owady.

W 2018 r. pierwszy w Polsce ukazał się raport „Biznes na rzecz bioróżnorodności”, z którego wynika, że jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów jest malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających – przede wszystkim pszczół.

W ostatnich latach coraz więcej organizacji ekologicznych zwraca uwagę na zagrożenia, które powodują ginięcie owadów zapylających. Według nich, głównym zagrożeniem dla pszczół jest utrata siedlisk - bazy pokarmowej i lęgowej, następująca w wyniku zmian w użytkowaniu terenu. Rosnąca powierzchnia miast i areałów upraw, gęsta zabudowa terenu, częste koszenie trawników i łąk – to tylko niektóre ze zmian niesprzyjających tym owadom.

Ogromnym zagrożeniem dla tych owadów zapylających jest intensyfikacja rolnictwa, nadmierne czy nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, patogeny, gatunki inwazyjne, zanieczyszczenie środowiska i zmiana klimatu.

Szacuje się, że w Polsce praca pszczół jest warta ponad 4 mld zł rocznie, przy czym pozyskiwanie miodu to tylko część działalności tych owadów, zapylających krzewy i drzewa, m.in. owocowe.

Co produkują pszczoły?

Spożywanie miodu ma bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie. Jednak z miodem jak i z innymi produktami nie należy przesadzać. Wystarczy łyżka dziennie. Wszystkie produkty pszczele są bardziej przyswajalne po uprzednim rozpuszczeniu w wodzie w temperaturze nieprzekraczającej 35 - 40 stopni. Wyższa temperatura zabija właściwości i zmienia jego smak (przypomina on wtedy cukier). Przed miodem należy postawić mniej popularny pyłek kwiatowy – białko odżywcze (właściwości regenerujące organizm) oraz propolis (kit pszczeli).

Główne rodzaje miodów:

Bardzo ważnym zadaniem jest ochrona tych owadów przed wyginięciem. Istnieje przypuszczenie, że kiedy znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną jeszcze tylko cztery lata życia.