Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-08-05 11:15:44

Aktualności

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca co roku obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jest to jedno z najważniejszych i najstarszych świąt ekologicznych . Zostało ustanowione w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Co roku obchody organizowane są w ponad 100 krajach, w tym także w Polsce.

Obchody Światowego Dnia Środowiska mają na celu pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zwrócenie uwagi na istniejące problemy i niebezpieczeństwo lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej w przyrodzie. Z tej okazji w całym kraju organizowane są różne wydarzenia, imprezy oraz podejmowane są inicjatywy, które mają zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska oraz uzmysławiać ludziom, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego. Działania te poszerzając wiedzę o środowisku naturalnym i praktycznych sposobach na życie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju podnoszą świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Tegoroczne obchody koncentrują się na ochronie różnorodności biologicznej, przede wszystkim dotyczy to dzikiej przyrody i zagrożonych gatunków zwierząt, padających coraz częściej łupem kłusowników. Obchodom Światowego Dnia Środowiska co roku przyświeca inne hasło będące odzwierciedleniem aktualnych problemów ekologicznych podnoszonych na arenie światowej i państwowej.  Tegoroczne  hasło brzmi „Bądź dziki - dla życia”.