Data wydruku: 2021-09-22 01:26:13

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Współpraca w zakresie przeprowadzenia zalecanych zabiegów ochronnych dla stanowiska mieczyka dachówkowatego w miejscowości Jabłonki.

W dniu 8 czerwca 2021 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie podpisał porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem Baligród w zakresie przeprowadzenia zalecanych zabiegów ochronnych dla stanowiska mieczyka dachówkowatego w miejscowości Jabłonki.

Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) w Polsce objęty jest ochroną gatunkową. Umieszczony jest na Polskiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych w kategorii NT (bliski zagrozenia). Przedmiotowe stanowisko znajduje się na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, teren Nadleśnictwa Baligród, leśnictwo Kołonice, fragment wydzielenia 150 m-01.

Zabiegami ochronnymi (usunięcie nalotów i podrostów drzew i krzewów oraz koszenie traw raz w roku w terminie po 15 lipca) została objęta powierzchnia około 0,07 ha.