Data wydruku: 2022-11-30 04:39:37

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

ZKPK w Krośnie otrzymał dotację z WFOSiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. Odtwarzanie śródleśnych zbiorników wodnych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

W ostatnim czasie w wielu krajach obserwuje się zjawisko zmniejszania się populacji płazów, prowadzące nawet do zanikania całych populacji tych zwierząt. Również w Polsce liczebność niektórych gatunków, np.: traszki grzebieniastej, kumaka górskiego, grzebiuszki ziemnej, ropuchy zielonej i ropuchy paskówki, lokalnie zmniejsza się. Za główne tego przyczyny uznaje się osuszanie mokradeł oraz zanikanie naturalnych „oczek” wodnych na skutek ich zamulania i procesów sukcesji – zarastająca je roślinność „wypompowuje” wodę powodując, że już w połowie lata zbiorniki te wysychają, uniemożliwiając pełen rozwój płazów. Zarastanie naturalnych, bezodpływowych zagłębień postępuje w bardzo szybkim tempie, czemu sprzyja eutrofizacja środowiska. Jedynym sposobem na uratowanie takich „oczek” wodnych jest usuwanie co pewien czas nadmiaru roślin oraz osadu organicznego nagromadzonego na dnie zagłębienia.

Zadanie będzie polegało na modernizacji  sześciu śródleśnych zbiorników wodnych położonych na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce Leśnictwo Węglówka (oddziały: 78b, 26f, 26d, 25a) znajdujących się na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Wybrane zbiorniki przed renowacją tylko okresowo wypełnia woda, są one silnie wypłycone i zarośnięte roślinnością zielną i krzewiastą. Ponadto zniszczone są wały ziemne zatrzymujący i utrzymujący wodę w „oczku”. Płazy takie jak : salamandra plamista, traszka grzebieniasta, traszka karpacka, traszka górska, kumak górski, ropucha szara ropucha zielona, żaba trawna, żaba wodna, żaba moczarowa, żaba jeziorkowa, żaba zwinka, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna i traszka zwyczajna przystępując w nich do rozrodu mogą składać jaja, jednak pełny ich rozwój nie jest możliwy ze względu na szybkie wysychanie zbiorników. Często zdarzało się, że woda w nich utrzymywała się tylko w okresie wiosennym i to w niewielkiej ilości.

 Wybrane zbiorniki zostaną mechanicznie oczyszczone z części roślinności (w zależności od stopnia zarośnięcia zbiornika), wyprofilowane zostaną brzegi i zróżnicowana morfologia dna, która może być wykorzystywana przez gatunki preferujące głębszą wodę oraz część płytszą, chętnie zasiedlaną przez larwy. Na wszystkich sześciu zbiornikach zmodernizowane zostaną wały ziemne o wymiarach (szerokość 3 m, wysokość 1,5 m) usypane pod kątem stoku naturalnego        1: 1,5 w celu spiętrzenia i zatrzymania wody.

Odtwarzanie, rekultywacja już istniejących, zdewastowanych, zarośniętych zbiorników wodnych ma na celu:

- zwiększenia bioróżnorodności populacji płazów i gadów bytujących na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego,

- poprawę stanu siedlisk i schronienia dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a także miejsc lęgowych dla niektórych gatunków ptaków.

Zadanie jest współfinasowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

rolex https://www.replicauhren.to will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. de.wellreplicas.to is world-famous for its grand complications and luxury watches. https://www.orologireplica.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. https://www.redditwatches.com/ with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches. design inspiration of the new women?ˉs wherewatches comes from the star ¨c large star.