Data wydruku: 2021-10-22 02:28:42

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Nowość w ofercie ZKPK w Krośnie - warsztaty!!!

W ofercie edukacyjnej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w dniu 6 września 2021 roku została wprowadzona nowość- warsztaty tematyczne. Odbywają się one w siedzibie Zespołu w sali przystosowanej do wykonywania prac plastycznych i manualnych przez różne grupy wiekowe - od najmłodszych do najstarszych.         

Ponadto dla grup biorących udział w warsztatach oferujemy projekcję filmów przyrodniczo-edukacyjnych oraz zwiedzanie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej, a także gry i zabawy takie jak przyrodnicze koło fortuny czy edukacyjne gry planszowe.

Organizowane warsztaty mają na celu:

- budowanie bliskich relacji z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych prac,

-rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi,

-stymulowanie wyobraźni,

-integrację,

-kształcenie umiejętności pracy w grupie.