Data wydruku: 2021-10-22 02:01:22

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

„Sprzątanie świata – 2021”

W dniu 21 września br. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zorganizował akcję sprzątania świata z podopiecznymi z Gminnego Klubu Seniora w Jaśliskach po terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją dotyczącą zasad segregacji odpadów oraz ekologicznego trybu życia. Następnie uczestnicy obejrzeli dwa filmy edukacyjne: „Nie pal śmieci” i „Baterie”. Akcję zakończono wyjściem terenowym i zbieraniem śmieci na trasie Jaśliska-Lipowiec.

Hasło tegorocznej akcji Sprzątanie świata 2021 brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Akcja sprzątania świata zorganizowana przez Zespół wraz z Gminnym Klubem Seniora w Jaśliskach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaśliskach była zgodna z plan działań Zespołu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.