Data wydruku: 2021-10-22 01:14:13

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Przeprowadzono zabiegi ochronne dla stanowiska mieczyka dachówkowatego w Jabłonkach.

W dniu 23 września 2021 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem o współpracy z Nadleśnictwem Baligród w zakresie przeprowadzenia zalecanych zabiegów ochronnych dla stanowiska mieczyka dachówkowatego w miejscowości Jabłonki pracownicy Zespołu wykosili i uprzątnęli teren działki o powierzchni ok. 0,07 ha. Przedmiotowe stanowisko znajduje się na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, teren Nadleśnictwa Baligród, leśnictwo Kołonice, fragment wydzielenia 150 m-01.

Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) w Polsce objęty jest ochroną gatunkową. Umieszczony jest na Polskiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych w kategorii NT (bliski zagrożenia).