Data wydruku: 2024-05-28 22:54:07

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Realizacja zadania - uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza i miejsca po cerkwi w Jabłonkach znajdującego się na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 310/6146/21 z dnia 7 września 2021 r. zwiększył plan wydatków Jednostki na realizację zadania: uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza i miejsca po cerkwi w Jabłonkach znajdującego się na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

Pierwsza cerkiew parafialna pw. Opieki Matki Boskiej w Jabłonkach była drewniana    a jej rok budowy nieznany. Kolejna, drewniana, wzniesiona i konsekrowana w 1902 r. to trójdzielna świątynia na planie podłużnym z ośmiopolową kopułą pod nazwą, wtopioną w kalenicowy dach przykrywający pozostałe części. Po 1947 r. stała opuszczona. W sierpniu 1952 r. Jednostka Wojskowa nr 2304 z Baligrodu wystosowała pismo do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesku w sprawie zezwolenia na rozbiórkę trzech cerkwi znajdujących się w Dołżycy, Habkowcach i Jabłonkach. Decyzją Urzędu ds. Wyznań z 18 września 1952 r., cerkwie te zostały przekazane JW 2304 „w użytkowanie z przeznaczeniem na rozbiórkę i prawem zużytkowania materiału uzyskanego z rozbiórki na budowę urządzeń granicznych”. Cerkiew stała jeszcze w 1953 roku i była w dość dobrym stanie. Obecnie zachowała się jedynie lipa rosnąca za prezbiterium cerkwi. Cmentarz cerkiewny po 1947 r. został zdewastowany. Zachowały się cztery uszkodzone nagrobki.

W 2004 r. teren cerkwiska będący w zarządzie Nadleśnictwa Baligród został oczyszczony z zarośli i ogrodzony żerdziami. Obecnie drewniane ogrodzenie spróchniało i uległo zniszczeniu. Teren cmentarza porastają naloty i podrosty.

Zadanie będzie polegało na:

- wymianie starych, spróchniałych żerdzi (zakup materiałów na wykonanie ok. 35 słupków w tym: beton, kotwy, drewno, impregnat oraz robocizna).

- odkrzaczeniu oraz usunięciu nalotów i podrostów.

- wykoszeniu powierzchni ok. 10 arów.

- wykonaniu konstrukcji do tablicy informacyjnej.

Wykonawcą zadania jest firma „REW-DOM” P.P.H.U. EKSPORT- IMPORT Wojciech Haduch, ul. Piesza 5 38-540 Zagórz.

Zakonczenie planowanych prac: 31 października 2021 r.