Data wydruku: 2021-10-22 02:34:02

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

XVIII Podkarpacka Noc Nietoperzy.

PORZĄDEK OBRAD
Międzynarodowej Konferencji Popularno-Naukowej „Znaczenie kościołów i innych budynków sakralnych orazopuszczonych obiektów militarnych i górniczych w ochronie zwierząt.”

Czarnorzeki 1 X 2021 r.

09.00 – rejestracja uczestników konferencji,

09.30 – otwarcie obrad: Stanisław Jucha – przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego Podkarpackiej Nocy Nietoperzy,

09.35 –powitanie uczestników przez Jana Zycha – Wójta Gminy Korczyna,

09.45 – objęcie przewodnictwa Konferencji przez profesora Bronisława Wojciecha Wołoszyna – przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Popularno-Naukowej,

10.00 – sesja plenarna konferencji, w której udział zgłosili:
dr Katarzyna Miłek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
dr Grzegorz Kłys – Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii,
dr Edoardo Vernier – Societr Naturalisti Padowa, aggr. Federazione Nazionale Pro Natura, Italy
Anna Mackova, Nikola Kuśnirakova – CHKO Vychodne Karpaty - Słowacja
dr Andrij-Taras Bashta - Instytut Ekologii Karpat, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów, Ukraina · Ekosystemologia
dr Dumitru Murariu - biolog, członek Akademii Rumuńskiej
Prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn – Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

11.30 – przerwa kawowa,

13.00 – posiłek i zakończenie konferencji

14.00 – udział uczestników Sympozjum w dalszej części programu XVIII Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach na terenie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.