Data wydruku: 2021-10-22 02:39:16

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Sprzątanie świata z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu.

W dniu 30 września 2021 roku w związku z akcją „Sprzątanie Świata” siedzibę Zespołu odwiedzili osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu. Spotkanie podzielone było na trzy tematy. Pierwszym była projekcja filmu „Śmieci nie muszą być problemem”, który obejmował takie tematy jak: Odpady zasypują Polskę, Śmieci do Gmin, Od kosza do spalarni, Biogazownie, Spalarnie, Odpady to biznes. Następnie skazani udali się na warsztaty, dotyczące wykorzystania odpadów komunalnych, gdzie w słoikach tworzyli las za pomocą różnych surowców naturalnych. Na zakończenie zapoznali się z ekspozycją przyrodniczo-edukacyjną oraz tablicami interaktywnymi w Terenowej Bazie Edukacyjnej znajdującej się za budynkiem siedziby Zespołu.  

Przedmiotem współpracy pomiędzy tut. Zespołem a Zakładem Karnym jest wspólne organizowanie, inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu kształtowanie społecznie pożądanych postaw przez osoby pozbawione wolności, poprzez m.in. działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, podniesienie świadomości ekologicznej u wszystkich uczestników biorących udział we wspólnych działaniach.