Data wydruku: 2021-10-22 02:13:15

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Warsztaty fotograficzne.

W dniu 29 września 2021 r. uczniowie klasy trzeciej technikum kierunku technik fotografii i multimediów z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie wraz z opiekunami - Ewą Wajs i Arturem Kuligą uczestniczyli w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Warsztaty plenerowe były zorganizowane na terenie Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Pierwszą częścią warsztatów była prezentacja parków krajobrazowych wchodzących w skład Karpackich Parków Krajobrazowych przeprowadzona przez pracownika Zespołu. Następnie odbyły się zajęcia teoretyczne z fotografii oraz po ustaleniu i przedstawieniu planu warsztatów w plenerze, wyznaczeniu tematów fotograficznych, uczestnicy pleneru udali się  na kilkugodzinne przejście terenami leśnymi do  malowniczego rezerwatu przyrody „Herby”.  Na zakończenie  wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne związane z Czarnorzecko – Strzyżowskim Parkiem Krajobrazowym. Podsumowaniem warsztatów fotograficznych będzie wystawa ze zdjęciami z Parku, która zostanie zorganizowana początkiem 2022r.