Data wydruku: 2021-10-22 02:46:29

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

IX Rajd Nordic Walking

Po rocznej przerwie spowodowanej przez pandemię w 2021 roku wznowiono współpracę z krośnieńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W dniu 5 października 2021 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zorganizował dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku IX Rajd Nordic Walking, którego celem jest rozbudzanie aktywności fizycznej wśród seniorów oraz promocja wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych z terenu parków. W tym roku Rajd zorganizowano na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Pierwszym punktem programu było przejście piesze ścieżką historyczno – krajobrazową „Na Węgierskim Trakcie” , które  rozpoczęło się w miejscowości Szklary do Jaślisk. Podczas przejścia podziwiano panoramę części Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, masyw Kamienia, szczyty Ostrej i Piotrusia oraz zapoznano się z historią powstania kapliczki „U Jana”. Kolejnym etapem rajdu było zwiedzanie Jaślisk, które zapoczatkowano od rynku, kościoła parafialnego  pw. św. Katarzyny, części piwnic Jaśliskich oraz Muzeum Regionalnego Kuźnia Tradycji.

Ostatnim etapem Rajdu było wspólne ognisko, zorganizowane przy pomocy pracowników Nadleśnictwa Rymanów w wiacie na Strażackiej Polanie. Podczas ogniska około 50 osobowa grupa uczestników otrzymała foldery dotyczące Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Przewodnikiem IX Rajdu  Nordic Walking  był pasjonat historii i miłośnik Jaślisk Pan Stanisław Lorenc, któremu składamy serdeczne podziękowania.