Data wydruku: 2021-10-22 02:17:51

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

W dniu 7 października 2021 r. w Zajeździe „Bartnik” w Tylawie odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Tradycyjnie, spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady, Pan Paweł Panaś- Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów. Podczas posiedzenia obecny był również Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie- Pan Andrzej Kulig.

W trakcie obrad głos zabrał Dyrektor Zespołu, Pan Andrzej Krężałek, który poinformował o realizacji ustawowych zadań służb parków krajobrazowych, określonych w art. 105 i art. 107 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zrealizowanych przez Zespół w I półroczu 2021 r.

W kolejnym punkcie posiedzenia, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej- Oddział w Przemyślu, Pan Bogumił Dąbek za pomocą prezentacji multimedialnej omówił zakończenie projektu pn. „Wykonanie i dostarczenie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko – Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko – Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.”

Następnie Dyrektor A. Krężałek poinformował Członków Rady o realizacji zadań dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z rezerwy budżetowej Województwa Podkarpackiego.

Podczas dyskusji poruszono także bieżące sprawy dotyczące Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Na zakończenie posiedzenia, wszyscy Członkowie oraz zaproszeni goście skorzystali z atrakcji, jaką było zwiedzenie rynku oraz Muzeum Regionalnego w Jaśliskach w towarzystwie miejscowego przewodnika.