Data wydruku: 2022-05-25 02:55:48

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Dzień Ziemi 2022

Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Ziemi  a dokładniej Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia każdego roku. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Wnioskującym o ustanowienie tego dnia Świętem Ziemi była Boliwia.

Dzień Ziemi przypadający na 22 kwietnia nie był pierwszą taką inicjatywą na świecie. Pierwszym pomysłodawcą inicjatywy był John McConnell. Pierwszy Dzień Ziemi na świecie odbył się 21 marca 1970 roku.  W 1971 roku Sekretarz Generalny ONZ Sithu podpisał proklamację ustanawiającą obchodu Dnia Ziemi przez Narody Zjednoczone na równonoc wiosenną, która przypada na noc z 20 na 21 marca.

Coroczne obchody Dnia Ziemi pozwalają na podniesienie świadomości społecznej dotyczącej tego, jak ważna jest nasza planeta oraz stawiają za cel ciągłe polepszanie jej stanu. Dzięki tym działaniom możemy szerzyć wiedzę na temat zagrożeń dotykających naszą planetę.  

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem przewodnim „INWESTUJMY W NASZĄ PLANETĘ”. Jest zachęceniem do inwestycji w dobro Ziemi oraz inwestycje na rzecz ciągle zmieniającego się klimatu i ekologii.

rolex https://www.replicauhren.to will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. de.wellreplicas.to is world-famous for its grand complications and luxury watches. https://www.orologireplica.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. https://www.redditwatches.com/ with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches. design inspiration of the new women?ˉs wherewatches comes from the star ¨c large star.