Data wydruku: 2024-06-23 20:44:58

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Spotkanie partnerów krain turystycznych Podkarpacia.

W dniu 26 września br. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w spotkaniu partnerów krain turystycznych Podkarpacia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną.  Celem spotkania było wypracowanie oferty turystycznej w poszczególnych krainach turystycznych oraz podpisanie porozumień o partnerstwie. Pośród obecnych gości znajdowali się przedstawiciele organizacji turystycznych, przedstawiciele samorządów, a także prywatnych przedsiębiorstw związanych z szeroko pojętą turystyką.

fot: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".