Data wydruku: 2022-11-30 05:22:29

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Edukacja ekologiczna w ZK w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu.

W dniu 29 września 2022 r. w ramach podpisanego porozumienia z Zakładem Karnym w Łupkowie, przeprowadzony został konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji chęć skorzystania zdeklarowało 11-tu osadzonych, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po sprawdzeniu i ocenieniu prac przez komisję konkursową wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Konkurs poprzedziła prezentacja multimedialna obrazująca walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe Jaśliskiego i Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego oraz na zakończenie w ramach organizowanej akcji „Sprzątanie świata 2022” odbyła się projekcja filmu „Śmieci nie muszą być problemem”.

Nasze spotkania z osadzonymi mają na celu przekonanie ich do wartości proekologicznych, zapoznanie z przepisami o ochronie przyrody na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody. Odpowiednio przygotowani i zachęceni do takich działań osadzeni mogą, przebywając w Zakładzie Karnym, praktycznie wdrożyć je w życie, a po wyjściu na wolność kontynuować takie działania, przekonując do nich swoje otoczenie.

rolex https://www.replicauhren.to will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. de.wellreplicas.to is world-famous for its grand complications and luxury watches. https://www.orologireplica.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. https://www.redditwatches.com/ with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches. design inspiration of the new women?ˉs wherewatches comes from the star ¨c large star.