Data wydruku: 2024-03-05 00:49:53

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Szkolenie dla przewodników PTTK oraz podmiotów związanych z branżą turystyczną.

W dniu 3 grudnia 2022 r. pracownicy ZKPK w Krośnie uczestniczyli w szkoleniu dla przewodników PTTK oraz podmiotów związanych z branżą turystyczną. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Wczasów Zdrowotnych „Rudawka”, Rudawka Rymanowska 6. Organizatorami szkolenia byli: Nadleśnictwo Brzozów, Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwo Dukla, Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Rymanów.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników szkolenia oraz krótkiej charakterystyki nowoutworzonego rezerwatu przyrody Olzy – historia, przyroda, turystyka. Kolejno swoje prezentacje wygłosili: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych „Użytkować, udostępniać i chronić – wielofunkcyjna gospodarka leśna”, Nadleśnictwo Dukla „Spacer z leśnikiem po terenach uzdrowiska Iwonicz – Zdrój”, Nadleśnictwo Brzozów „Wartości, jakie wnosimy do społeczności lokalnych: miejsca, ludzie, przyroda i współpraca”. Na zakończenie części kameralnej, Nadleśnictwo Komańcza przedstawiło prezentację historyczną o trasie kuriersko-przerzutowej ZWZ-AK kryptonim „Las”.

Część terenowa dotyczyła użytkowania lasu i hodowli lasu na przykładzie Leśnictwa Rymanów – Zdrój oraz Leśnictwa Pastwiska.