Data wydruku: 2023-02-05 21:53:23

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Warsztaty fotograficzne w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej.

W dniu 12 grudnia 2022 r. uczniowie klas technikum o kierunku technik fotografii i multimediów z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie wraz z opiekunami - Ewą Wajs i Arturem Kuligą uczestniczyli w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej  w warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Warsztaty plenerowe były zorganizowane w otulinie  Czarnorzecko- Strzyżowskiego  Parku Krajobrazowego. Pierwszą częścią warsztatów była prezentacja parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych przeprowadzona przez pracownika Zespołu oraz prezentacja Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej przez Panią Ewę Mroczkę. Następnie odbyły się zajęcia teoretyczne z fotografii oraz po ustaleniu i przedstawieniu planu warsztatów w plenerze i pomieszczeniach Zespołu Parkowo – Dworskiego i Folwarcznego, wyznaczeniu tematów fotograficznych, uczestnicy pleneru udali się na kilkugodzinne sesje fotograficzne.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne związane z Czarnorzecko – Strzyżowskim Parkiem Krajobrazowym. Podsumowaniem warsztatów fotograficznych będzie wystawa ze zdjęciami z Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej, która zostanie zorganizowana w 2023r.