Data wydruku: 2023-04-01 19:44:19

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Etap parkowy ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

W dniu 1 marca w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbędzie się III etap – parkowy ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do etapu III zakwalifikowało się 15 szkół reprezentujących 4 Parki Krajobrazowe. W tym etapie szkoły z poszczególnych parków będą rywalizowały o miano przedstawiciela Parku Krajobrazowego na szczeblu wojewódzkim.

Reprezentantami Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego są:

 • Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej
 • Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej
 • Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Węglówce
 • Szkoła Podstawowa im. doc. inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stępinie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu
 • Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku
 • Szkoła Podstawowa im. św. Michała Archanioła w Bliznem
 • Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu

Reprezentantami Jaśliskiego Parku Krajobrazowego są:

 • Szkoła Podstawowa w Jasionce
 • Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Reprezentantami Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego są:

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Porażu
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie

Reprezentantami Parku Krajobrazowego Doliny Sanu są:

 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Franciszka Stopy w Myczkowie
 • Szkoła Podstawowa w Lutowiskach