Data wydruku: 2023-04-01 19:49:12

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - etap parkowy.

W dniu 1 marca 2023 roku odbył się III etap (parkowy) ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego celem było wyłonienie najlepszych drużyn reprezentujących trzy parki krajobrazowe administrowane przez Zespół. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 25 pytań, 10 z nich to pytania ogólne obejmujące wiedzę dotyczącą zagadnienia - ptaki, a 15 pytań z  pięciu parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół. Ocena końcowa drużyny była sumą punktów poszczególnych jej członków.

W obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego rywalizowało 9 szkół. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej. Do kolejnego etapu z terenu Jaśliskiego Parku Krajobrazowego awansowała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jasionce. Park Krajobrazowy Doliny Sanu reprezentować będą uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lutowiskach natomiast przedstawicielami Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Porażu.

Po zakończeniu części oficjalnej (wręczeniu nagród i dyplomów) uczestnicy spotkania zwiedzili ekspozycję przyrodniczo-edukacyjną w siedzibie Zespołu.

Laureaci spotkają się panowanie na etapie wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy:

Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Górnej – 46 punktów,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu – 32 punkty,

Szkół Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku – 30 punktów,

Szkoła Podstawowa w im. I. Łukasiewicza w Węglówce - 28 punktów,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stępinie - 27 punktów,

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu – 24 punkty,

Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej – 23 punkty,

Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Haczowie – 20 punktów,

Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem - 5 punktów (startował jeden uczeń).

Jaśliski Park Krajobrazowy:

Szkoła Podstawowa w Jasionce – 49 punktów,

Szkoła Podstawowa w Jaśliskach – 35 punktów.

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Zespół Szkół w Lutowiskach – 37 punktów,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Myczkowie – 35 punktów.

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Porażu – 37 punktów,

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie – 34 punktów.