Data wydruku: 2024-05-28 21:25:04

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W dniu 15 kwietnia 2023r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie odbyły się eliminacje etapu okręgowego (podkarpackiego) XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej pod honorowym patronatem JM Rektora PANS w Krośnie dr hab. Zbigniewa Barabasza, prof. PANS oraz Dyrektora Marka Mareckiego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

W województwie podkarpackim do etapu szkolnego XXXVIII edycji olimpiady przystąpiło 1656 uczniów z 91 szkół ponadgimnazjalnych, z których do etapu okręgowego zostało zakwalifikowanych 56 uczestników z 28 szkół. Na etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ostatecznie stawiło się 45 uczniów z 25 szkół, z 13 powiatów województwa podkarpackiego.

Olimpiada składała się z części pisemnej (test zawierający 50 pytań) i ustnej (6 pytań). W tej edycji olimpiady z przywilejów przysługującym uczestnikom finału okręgowego, czyli przejścia do części ustnej skorzystało 11 uczestników, którzy uzyskali niezbędne minimum punktów z poprawnych odpowiedzi testowych. W części ustnej uczniowie odpowiadali przed komisją i publicznością na 6 pytań problemowych o różnym stopniu trudności. Po zaciętej rywalizacji, komisja wyłoniła siedmiu finalistów, którzy będą reprezentować województwo podkarpackie na finale centralnym XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 2-3.06.2023r. w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim.

W organizację XXXVIII edycji olimpiady włączył się Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.