Data wydruku: 2023-06-03 00:46:09

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Ochrona czynna siedliska przyrodniczego 7220 źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. ZKPK w Krośnie podpisał porozumienie z Nadleśnictwem Baligród o współpraca w zakresie przeprowadzenia zalecanych zabiegów ochronnych dla siedliska przyrodniczego 7220 źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati.

Przedmiotowe stanowisko znajduje się na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, w zasięgu Nadleśnictwa Baligród, w leśnictwie Czarne, stanowiące fragment wydzielenia o adresie leśnym 04-01-1-02-120-d-00.

Źródliska ze zbiorowiskami Cratoneuron commutati są to źródła wypływu zimnych, twardych wód podziemnych z aktywnym procesem wytrącania się węglanu wapnia w formie trawertynów lub innych rodzajów martwicy wapiennej, którym towarzyszy roślinność zdominowana przez mszaki ze związku Cratoneurion commutati.

Zabiegami ochronnymi (usunięto naloty oraz podrosty drzew i krzewów) została objęta powierzchnia około 0,15 ha.