Data wydruku: 2023-06-03 00:57:05

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Organizacja obchodów "Dnia Ziemi" w siedzibie Zespołu.

W związku z organizacją obchodów „Dnia Ziemi”, siedzibę Zespołu odwiedzili osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu. Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza obejmowała zwiedzanie ekspozycji przyrodniczo-edukacyjnej Zespołu oraz projekcję filmu przyrodniczego. Druga prace porządkowe na terenie Terenowej Bazy Edukacyjnej mieszczącej się za siedzibą Zespołu.

Przedmiotem współpracy pomiędzy tut. Zespołem a Zakładem Karnym jest wspólne organizowanie, inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu kształtowanie społecznie pożądanych postaw przez osoby pozbawione wolności, poprzez m.in. działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, podniesienie świadomości ekologicznej u wszystkich uczestników biorących udział we wspólnych działaniach.